Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bobková, Lenka, 1947-


Citace: Její: Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně
Citace: Lexikon současných českých historiků
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 27. 7. 2015
Narozena 8. 1. 1947 v Červeném Kostelci. Doc., PhDr., CSc., historička, zabývá se českými dějinami pozdního středověku a raného novověku.