Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Chiang, Ted, 1967-


Citace: Chiang, T.: Příběhy vašeho života
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia, cit. 19. 4. 2011)
Citace: LC (Names)
Americký informatik a počítačový vědec, autor počítačových příruček a programových manuálů, Autor sci-fi literatury.